• Eet Eviitee Lees Phootoo Doossieer Dee Mooi :p

  • OOOOOOOOOH OUI Gaella LoOl Tkt maa siistàh Triio Foor Eveer Iin My Heart I 'll Never Forget Yoou MYG Tkt Troo Dee Boon D 'Liir Aeek Tooi Surtoou Lee Sooir ( Iin My Beed ) Lees Hiistooiree Quu 'On See Raacoontaii Troo Dees Baar Jtm Maa Sheeyriii !!!!!